FOTO

Gita Leitlande

Pētniece
Pētniecības intereses:
Pasaules uzskatu sistēmas un vērtības valsts ilgtspējas kontekstā, nacionālā identitāte, pilsoniskās vērtības, stoicisma filosofijas piemērošana 21. gadsimtā.