Otrā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma

Komandējošā sastāva virsnieks

Grāds
Komandējošā sastāva virsnieks
Diploms
Pirmā cikla profesionālās studiju programmas izglītības diploms
Kvalifikācija
Leitnants
Akreditācija
Studiju virziens akreditēts līdz 2024. gada 31.decembrim (Augstskolu likums)
Studiju maksa
Valsts apmaksātas studijas
Ilgums
1,5 gadi  
Valoda
Latviešu
Kredītpunkti
101
Veids
Pilna laika – klātiene
Prasības
Bakalaura vai augstāka līmeņa izglītība

Komandējošā sastāva virsnieks

Ja Tev jau ir augstākā izglītība kādā no augstskolām un vēlies attīstīt karjeru dinamiskā vidē, tad pusotra gada studiju laikā Tu saņemsi Komandējošā sastāva virsnieka grādu, lai iegūtu garantētu darbu militārajā jomā.

Studiju programmas mērķis: sagatavot studējošos par vidējā līmeņa vadītājiem dienestam Nacionālo bruņoto spēku (NBS), Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības daudznacionālajās vienībās ar izteiktām līdera spējām, augstu motivāciju un profesionālo kompetenci.

Studiju rezultāti: prast vadīt personālu, kontrolēt pakļauto struktūrvienību darbu, spēt uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem un to sekām; rīkoties ētiski, likumiski un izprast atbildību par profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību, nodrošinot sadarbību ar valsts, ārvalstu un pašvaldību institūcijām, juridiskām un fiziskām personām savas kompetences ietvaros; spēt uzņēmējdarbības vadīšanā un personāla psiholoģijā iegūtās zināšanas izmantot atbilstoši mērķiem, sekojot to īstenošanas gaitai, pieņemot lēmumus un veicot korekcijas darbības optimizēšanai.

Uzņemšanas noteikumi

Zināšanu līmeņa pārbaude: tests angļu valodā, lai noteiktu zināšanu līmeni šajā priekšmetā.
Lai pieteiktos studijām Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā (NAA), Tev jābūt:
•    Latvijas Republikas pilsonim,
•    vecumā no 18 līdz 35 gadiem,
•    ar augstāko izglītību,
•    valsts valodas zināšanām (C1),
•    bez kriminālās sodāmības,
•    ar labu veselību un fizisko sagatavotību.

Uzņemšanas noteikumi 2024./2025. studiju gadam

Pirmsstudiju posms

Pirms imatrikulēšanas (ierakstīšanas augstskolā studējošo sarakstā) otrā līmeņa profesionālas augstākās izglītības studiju programmā Tev jāpabeidz pirmsstudiju kurss – Kadeta kandidāta kurss, kas sastāv no:
Militārās pamatapmācības kursa (1. un 2. līmenis) NBS Kājnieku skolā no septembra līdz decembrim (13 nedēļas);
Jaunākā līdera kursa no janvāra līdz februārim (6 nedēļas).

Studiju programmas saturs

1. STUDIJU GADS
Pirmajā studiju gadā iziesi otru intensīvāko virsnieku militāro apmācību Latvijā pēc NBS Speciālo uzdevumu vienības virsnieku apmācības. Sākotnēji apgūsi jaunākajam līderim, kājnieku nodaļas komandierim, nepieciešamās zināšanas un prasmes. Pēc tam pilnveidosi zināšanas par strēlnieku ieroču uzbūvi un spējām, kaujas tehniku un bruņojumu, iepazīsies ar kaujas atbalstu un kaujas nodrošinājumu saistītajiem priekšmetiem. Tad sekos iegūto militārās vadības zināšanu, fizisko un psiholoģisko spēju, noturības un piemērotības virsnieka profesijai pārbaude Kaujas izturības kursā. Mācību gada noslēgumā iemācīsies plānot un praktiski vadīsi kājnieku vada operācijas.

2. STUDIJU GADS
Otrajā studiju gadā apgūsi jaunākajam līderim nepieciešamās zināšanas par militāro vadību, psiholoģiju, pedagoģiju un militārajām tiesībām. Nepieciešamās zināšanas papildinās civilās aizsardzības un karamākslas vēstures mācību priekšmeti. Studiju noslēgumā gūsi praksi NBS vienībās un veiksi izpēti, kā arī apliecināsi, ka esi guvis nepieciešamo kvalifikāciju, uzrakstot un aizstāvot diplomdarbu.  

Studiju programmas saturs studiju laikā var tikt aktualizēts un mainīts.

Studiju plāns

studiju plāns

Kursi

Studiju gaitā tiks apgūti attiecīgie studiju kursi:

• kara tehnikas uzbūve, spējas un bruņojums,
• strēlnieku ieroču uzbūve un spējas,
• aizsardzība no masveida iznīcināšanas ieročiem,
• sakari,
• sauszemes spēku nodrošinājums,
• uguns atbalsts un citi.

Programmas uzdevumi

Nodrošināt militārās vadības nozarē nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi.

Izkopt studējošajiem spējas pieņemt lēmumus, risināt problēmas un vadīt padotās apakšvienības personālu dažādos un patstāvīgi mainīgos vai neskaidros apstākļos miera laikā un valsts apdraudējuma gadījumā, tai skaitā ekstrēmās un bīstamās vidēs, sekmējot personības vispusīgu attīstību.

Sagatavot kompetentus, starptautiskā vidē konkurētspējīgus dažāda līmeņa militāros vaditājus, kuri spēj izmantot savas zināšanas, iegūtās prasmes un demonstrēt izpratni, apliecinot profesionalitāti.

Prasības kvalifikācijas iegūšanai: programma noslēdzas ar Valsts (kvalifikācijas) pārbaudījumu - kvalifikācijas darbu (diplomdarbu).

Iespējas turpināt studijas

Iespējas turpināt izglītību akadēmiskā vai profesionālā maģistra studiju programmās, izpildot attiecīgās maģistra programmas uzņemšanas prasības.

Mācībspēki un mācību norises vieta

Studiju programmas direktors

Pulkvežleitnants Ēriks Keisters

pulkvežleitnants
Ēriks Keisters
e-pasts: 
eriks.keisters@mil.lv

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmijas
Studiju un metodiskā atbalsta nodaļas militārā metodiķe 

Katrīna Bekere

Katrīna Bekere
e-pasts:
katrina.bekere@mil.lv
mob.t. 28805191

Mācībspēki

Dr. hist. leitnants Kārlis Dambītis

Dr. hist. leitnants
Kārlis Dambītis 

e-pasts:  
karlis.dambitis@mil.lv
mob.t. 26144660 

Tomass Delvers

pulkvežleitnants Tomass Delvers
e-pasts:
tomass.delvers@mil.lv
mob.t. 28343570

Studiju bāze: Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija

ALUMNI
Artis Zadvinskis

Leitnants
Artis Zadvinskis

Pats no savas pieredzes varu teikt, ka iesaucos armijā un nolēmu paralēli studēt, lai iegūtu augstāko izglītību. Pēc studiju beigšanas jau biju apbružājies dienestā un sapratu, ka gribu pilnveidoties un attīstīties tālāk, tādēļ turpināju šo ceļu un ieguvu militāro kvalifikāciju. Manuprāt, studijas Aizsardzības akadēmijā ne tikai sekmē katra paša izaugsmi intelektuālā, fiziskā un psiholoģiskā ziņā, bet arī veicina mūsu personisko un nacionālo pašapziņu.