Dr.sc.pol. Toms Rostoks

Dr.sc.pol. Toms Rostoks

Vadošais pētnieks

Intereses
Atturēšana, valstu nodomi, Krievijas militārā doktrīna, Latvijas ārpolitika un drošības politika, vara starptautiskajā politikā.

Publikācijas

Rostoks, T., Vanaga, N. (2019) Deterring Russia in Europe (eds.). Routledge.

Rostoks, T. (2019) Atturēšanas iekšējie un ārējie nosacījumi: vai Latvija spēj pārtapt par Dāvidu? Latvijas ārējā un drošības politika: Gadagrāmata 2019. Sprūds, A., Vizgunova, E., Broka, S. (Red.) Latvijas Ārpolitikas institūts. 109.-122. lpp.

Rostoks, T., Vanaga, N. (2018) Creating an Effective Deterrent against Russia in Europe: Military and Non-military aspects of Deterrence. Friedrich Ebert Foundation. pp. 1.-25.

Rostoks, T. (2018) Identifying Intentions: Latvian Policy-Makers’ Perceptions of Russia’s Intentions. Journal of Baltic Studies 49:1. pp. 21.-45.

Rostoks, T. (2017) Latvijas reakcija uz Ukrainas krīzi un NATO drošības garantiju pastiprināšana. Latvijas ārlietu simtgade. Darbi un personības. Sprūds, A., Ščerbinskis, V., Potjomkina, D. (Red.) Latvijas Ārpolitikas Institūts. 231.-249. lpp.

Rostoks, T., Vanaga, N. Deterring Russia in the Baltic Sea Region: Latvia’s Defence Developments in Regional Context. Friedrich Ebert Foundation, 2017. pp. 1.-23.

Rostoks, T., Vanaga, N. (2016) Latvia’s Security and Defence post-2014. Journal on Baltic Security 2:2. pp. 71.-108.

Rostoks, T. Latvijas-Krievijas attiecības sabiedrības skatījumā. DSCP zinātniskais raksts 02/16. 1-37. lpp.

Rostoks, T. (2016) IR, or no IR? The Potential Contribution of IR Subjects to Professional Military Education at the Latvian National Defence Academy. Infinity Journal (special edition). pp. 22.-26.

Auers, D., Rostoks, T. (2016) The 2015 Latvian Presidency of the Council of the European Union. Journal of Common Market Studies 54:S1. pp. 83.-90.

Izglītība

2000.-2008.
Doktora grāds politikas zinātnē ar specializāciju starptautiskajā politikā, Latvijas Universitāte.

1998.-2000.
Maģistra grāds politikas zinātnē, Latvijas Universitāte.
1994.-1998.
Bakalaura grāds politikas zinātnē, Latvijas Universitāte.