Par NAA

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija piedāvā jauniešiem studiju iespējas četrās profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Jaunieši ar vidējo izglītību var studēt profesionālā bakalaura studiju programmās Sauszemes spēku, Gaisa spēku vai Jūras spēku militāro vadību. Kopējais studiju ilgums ir 4 gadi un 6 mēneši. Atkarībā no izvēlētās specialitātes studiju programmas tiek realizētas sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti vai Latvijas Jūras akadēmiju.

Profesionālā augstākās izglītības programma „Komandējošā sastāva virsnieks” piedāvā jauniešiem ar akadēmisko vai otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību studēt Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Kopējais studiju ilgums pēc kadetu kandidātu apmācības – 1 gads un 3 mēneši.

Pirms studijām aizsardzības akadēmijā visiem atlasītajiem kandidātiem jāapgūst kadeta kandidāta kursa programma – 13 nedēļas Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolā (Alūksne) un 8 nedēļas Nacionālo bruņoto spēku Instruktoru skolā (Cēsis). „Komandējošā sastāva virsnieks” studiju programmā papildus vēl ir paredzēts 8 nedēļu apmācības posms.

Studiju programmu mērķis ir sagatavot motivētus un profesionālus līderus Nacionālo bruņoto spēku vienību komandējošos amatos.

Papildus profesionālajām studiju programmām Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija nodrošina Virsnieka speciālista pamatkursu. Virsnieka speciālista pamatkursā uzņem Latvijas Republikas augstāko mācību iestāžu absolventus – ārstus, juristus, teologus, diriģentus, psihologus. Virsnieka speciālista pamatkursa mērķis – sagatavot militāros speciālistus, kuri pildīs pienākumus Nacionālo bruņoto spēku vienībās virsnieka amatos atbilstoši savai specialitātei.

Atbilstoši izdienai, specifikai un perspektīvai dienesta laikā virsnieki var tikt nosūtīti uz karjeras un kvalifikācijas kursiem Latvijā vai ārvalstīs, starptautiskajām operācijām un dienestu NATO (Ziemeļatlantijas līguma organizācija, angl. North Atlantic Treaty Organization) štābos.