Starptautiskais Jūras spēku vidējā līmeņa vadības un štāba virsnieku kurss

Kursa mērķis:

Izglītot Baltijas valstu Jūras spēku jaunākā un vidējā līmeņa sastāva virsniekus un sagatavot tos turpmākajam dienestam Jūras spēku operāciju vadību štābos, t.sk. daudznacionālajos štābos.

Kursa pamatuzdevums:

Sniegt jaunāko virsnieku sastāvam ieskatu par NATO un Baltijas valstu bruņoto spēku attīstības tendencēm, Jūras spēku darbības pamatprincipiem, kaujas spējām un standarta procedūrām, dažāda veida kaujas un krīzes novēršanas operācijām, kā arī starptautisko un Baltijas valstu nacionālās drošības situāciju un pamatnostādnēm.

Norises biežums: kurss notiek vienu reizi gadā (janvāris – jūnijs).

Kursa ilgums: 22 nedēļas.

Klausītāju skaits: klausītāju skaits ik gadu ir mainīgs un nepārsniedz 20 klausītājus.

Norises vieta: Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija.

Mācību valoda: oficiālā apmācības valoda ir angļu.

Kursa dibināšanā liela nozīme bija Baltijas valstu Militārās komitejas (Baltic MilC) un Baltijas valstu Jūras spēku komitejas (Baltic Naval Committee) vadošām direktīvām un idejām, ņemot vērā reālo pieprasījumu papildināt Baltijas valstu Jūras spēku virsnieku izglītību.

Kursa laikā visvairāk tiek uzsvērta taktiskā un operacionālā plānošana, kā arī štāba darba procedūras, ņemot vērā Baltijas valstu Jūras spēku specifiku, t.i., piedalīšanos mīnu meklēšanas operācijās. Kursā apgūtās teorētiskās zināšanas jūras taktisko operāciju plānošanā tiek pilnveidotas ikgadējās praktiskajās jūras mācībās, t.i., „Sea-based Staff Training Exercise” BALTIC FORTRESS. Šī apmācība notiek ciešā sadarbībā ar BALTRON štābu.

Kursa apmācības notiek saskaņā ar NATO procedūrām un Baltijas Aizsardzības koledžas (turpmāk tekstā – BALTDEFCOL) metodoloģiju. Apmācības nodrošina augsti kvalificēti Latvijas un ārvalstu militārie eksperti no Lietuvas, Igaunijas, ASV, Francijas, Vācijas, Dānijas, Norvēģijas, Beļģijas, Nīderlandes un Polijas bruņotajiem spēkiem, kā arī Latvijas Universitātes un BALTDEFCOL lektori.

Kursa garumā katru klausītāju atsevišķi novērtē un gala ziņojums tiek sastādīts, ņemot vērā ne tikai parādīto zināšanu un prasmju līmeni, bet arī attieksmi pret mācībām kopumā, klausītāja izpildīgumu, parādītās praktiskās vadības (leadership) iemaņas taktisko mācību laikā, kā arī spēju iekļauties un pildīt dienesta pienākumus štābos. Viens no svarīgākajiem vērtēšanas kritērijiem ir klausītāja sekmīgi uzrakstītais un aizstāvētais pētnieciskais darbs (akadēmiskā eseja).

Jūras spēku vidējā līmeņa vadības un štāba virsnieku kursu sekmīgi beigušajiem virsniekiem tiek izsniegts sertifikāts par kursa absolvēšanu, individuālais personības raksturojums un sekmju lapa. Pēc sekmīgas kursa absolvēšanas Baltijas valstu Jūras spēku virsnieki var turpināt studijas BALTDEFCOL Vecākā štāba virsnieka kursā (The Joint Command and General Staff Course) bez papildu militārās apmācības.

Jūras spēku vidējā līmeņa vadības un štāba virsnieku kursu ir virsnieka karjeras kurss, kas dod tiesības Baltijas valstu absolventiem saņemt dienesta pakāpi kapteiņleitnants un komandleitnants.

Kopš 2007. gada ir notikuši 12 apmācību kursi, kurus absolvējuši 160 virsnieki: 25 Igaunijas, 46 Lietuvas, 1 Polijas, 2 Zviedrijas un 86 Latvijas pārstāvji.