STUDĒJOŠO IESAISTE PĒTNIECĪBĀ

NAA pētnieciskā konference 2024

NAA pētnieciskā konference 2024

Katru gadu NAA kursanti, studējošie, absolventi un pētnieki sagatavo pētījumus, kuru rezultāti ir svarīgi NBS attīstībai, kā arī militārās domas veidošanai. Līdz šim ar pētījumu rezultātiem netika iepazīstināti NBS instruktori un virsnieki. Sākot ar 2024.gadu, NAA pētnieciskajā konferencē  vēlamies uzsākt iepazīstināt NBS vienību komandierus, virsniekus un instruktorus ar pētījuma rezultātiem, lai rosinātu diskusiju un veidotu viedokļus par spēju attīstību, kā arī veidojot izpratni par drošības aspektiem mūsu reģionā. 

NAA pētnieciskā konference 2023

NAA pētnieciskā konference 2023

2023.gada 2.jūnijā Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā (NAA) norisinājās NAA atjaunotā kadetu pētnieciskā konference, pulcējot NAA kadetus, pastāvīgo personālu un viesus. 

Maģistra programmā studējošo iespējas pētniecībā

Baltijas Aizsardzības koledža (turpmāk – BALTDEFCOL) rīko divas ikgadējas konferences, kas ir integrētas dažādās kursu ietvaros, lai sniegtu studentiem iespēju dalīties ar zinātnes atziņām un padziļinātu pieredzi par Baltijas militāro vēsturi, kā arī mūsdienu politiskos un stratēģiskos notikumus ar īpašu uzsvaru uz Krieviju.

Pirmā ikgadējā konference ir par Krieviju (Conference on Russia), ko Baltijas Aizsardzības koledža (BALTDEFCOL) organizē jau 10 gadus. Konference ir piesaistījusi dalībniekus no Baltijas valstu un sabiedroto militārās kopienas, starptautiskām institūcijām, politikas plānotājiem un īstenotājiem, akadēmiskajām aprindām un privātā sektora, lai apspriestu aktuālākos jautājumus par Krieviju, tās kaimiņu reģionu un globālos izaicinājumus kopš 2015. gada. Kopš BALTDEFCOL dibināšanas 25 gadus atpakaļ un jo īpaši kopš mūsu konferences un publikāciju pirmsākumiem, koledža ir kļuvusi par zināšanu centru par jautājumiem par Krieviju, dažādām būtiskām tendencēm, kas saistītas ar Krievijas iekšpolitiku un ārpolitiku. Papildus informācija par konferenci un tās publikācijām ir pieejama šeit: rusconf.eu

Otrā ir ikgadējā Baltijas militārās vēstures konference (Baltic Military History Conference). Tajā aplūkota mazo valstu militārās domāšanas attīstība starpkaru periodā. Šo konferenci organizē Igaunijas Kara muzejs, Baltijas Aizsardzības koledža un Igaunijas Aizsardzības akadēmija. Katra konference kalpo kā stimuls dziļākiem pētījumiem un publikācijām. Sagatavotie raksti ir balstīti uz konferences prezentācijām un tiek izdoti kā ikgadēji rakstu krājumi, piemēram, ko apkopo Igaunijas Kara muzejs sadarbībā ar Tallinas Universitātes izdevniecību.