Konkurences priekšrocības

Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas priekšrocības

 

√  Bezmaksas studijas, studējošie ir pilnā valsts apgādē.

√  Stabils atalgojums jau studiju laikā:

  • karavīra alga (sākot ar 470 eiro mēnesī pirms nodokļu nomaksas);
  • uzturdevas kompensācija (308,76 eiro mēnesī);
  • dzīvokļa īres kompensācija (142,29 eiro mēnesī).

√  Apmaksāta veselības aprūpe un karavīra sociālās garantijas.

√  Studējošā kredīta atmaksa augstskolu absolventiem, ja viņi apgūs programmu „Komandējošā sastāva virsnieks” vai absolvēs Virsnieka speciālista pamatkursu.

√  Personības izaugsme un līdera spēju izkopšana komandas darbā.

√  Laba mācību bāze Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā un sadarbības partneraugstskolās Rīgas Tehniskajā universitātē un Latvijas Jūras akadēmijā.

√  Profesionāli lektori, svešvalodu apguve un dalība starptautiskajās aktivitātēs.

√  Bezmaksas dienesta kopmītne, sporta zāles un peldbaseins.

√  Moderna bibliotēka ar plašu militārās un vispārizglītojošās literatūras un periodikas klāstu dažādās valodās, datu bāzes, bezmaksas interneta pieslēgums.

√  Iespēja studiju laikā nodarboties ar pētniecisko darbību un publicēties žurnālā „Kadets”.

√  Aktīva dalība studējošo pašpārvaldē – Krīvu padomes darbā un tās organizētos pasākumos.

√  Kadetu klubs un militārās tradīcijas.

√  Kultūras, sporta un saliedēšanas pasākumi.

√  Prakses studiju laikā Latvijā un ārvalstīs.

√  Nodrošināta dienesta vieta Nacionālajos bruņotajos spēkos.

√  Pilnvērtīga, interesanta karjera pēc akadēmijas absolvēšanas un stabils atalgojums.

√  Profesionālā izaugsme un turpmāka bezmaksas izglītība Latvijā un ārvalstīs.