Tālmācība

Tālmācības centrs

Tālmācība ir izglītības forma, kurā pasniedzējam vai instruktoram nav nepārtraukta un tieša kontakta ar studējošo. Katrs studējošais var studēt sev izdevīgā laikā, vietā un tempā. Tālmācībā pasniedzēja loma ir nevis mācīt, bet palīdzēt studentam pašam mācīties un apgūt nepieciešamās zināšanas un iemaņas, izmantojot interneta tehnoloģijas.

Par tālmācības priekšteci var uzskatīt neklātienes studijas, tomēr tālmācība paver krietni plašākas iespējas studiju materiālu pieejamības ziņā un apmācības kvalitātes nodrošināšanā. Lai gan tālmācības pamatā ir patstāvīgas studijas, tomēr tā nav tikai pašmācība, jo tālmācības kursi tiek speciāli plānoti, organizēti un tos atbalsta padomdevēju un konsultantu sistēma.

Sekmīgas tālmācības sistēmas darbībai liela nozīme ir mācību līdzekļu metodiskajai kvalitātei un plašai modernu tehnoloģiju – virtuālas studiju vides, interaktīvu studiju materiālu, apmācību video, interaktīvu 3D modeļu, videokonferenču, pašnovērtējuma testu un citu mūsdienu interneta vides iespēju lietošanai mācībās.

NAA tālmācības sistēma tiks izmantota dažāda veida karavīru un instruktoru apmācībai, rezerves virsnieku sagatavošanai un kadetu apmācības nodrošināšanai. Lielākā tālmācības priekšrocība ir tā, ka gan teorētiskās, gan praktiskās iemaņas ir iespējams apgūt dienesta vietā vai mājās, izmantojot datoru, un ierasties klātienē NAA vai kādā no NBS skolām, tikai lai ar instruktoru un pasniedzēju palīdzību pilnveidotu savas zināšanas, prasmes un iemaņas līdz nepieciešamajam līmenim. Šāds kombinēts tālmācības un klātienes apmācības process ievērojami ietaupa finanšu resursus un palielina studiju kvalitāti.

Tālmācības procesa nodrošināšanai NAA tiks izmantota ILIAS e-apmācības sistēma, kurā papildus studiju iespējām NAA Tālmācības centra programmētāji integrē NAA studiju plānošanas un vadīšanas administratīvo bloku.