Studiju plāns studiju programmā "Gaisa spēku militārā vadība"

Saistītie dokumenti