Aicinām pievienoties Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas kolektīvam pētnieku

30.06.2019
Studijas
Informāciju sagatavoja
seržante Daiga Grīnvalde

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija aicina pievienoties kolektīvam  pētnieku.

Darba apraksts:

 • Gatavot projektu pieteikšanu un piedalīties projektu izstrādē, atbildot par pētniecībā iegūto rezultātu un secinājumu ticamību, kā arī piešķirto finansiālo un mantisko resursu racionālu izlietošanu.
 • Nodrošināt valsts noslēpumu saturošu objektu neizpaušanu.
 •  Vadīt un izpildīt  pasūtītos pētniecības darbus, lai veiktu pētāmās problēmas analīzi un formulētu priekšlikumus, ietverot faktu vākšanu, sistematizēšanu, teorētisko priekšstatu pārbaudīšanu, popularizēšanu un sagatavošanu praktiskai izmantošanai.
 • Veikt zinātniskos pētījumus kā konkrētās tēmas atbildīgais izpildītājs visos tās posmos, piedaloties tēmas izstrādāšanā līdz rezultātu publicēšanai un prezentācijai zinātniskajās konferencēs, akadēmiskajos un citos pasākumos.    
 • Organizēt un piedalīties slēgtos un publiskos semināros, diskusijās un konferencēs par drošības, aizsardzības un citiem aktuāliem jautājumiem.
 • Piedalīties zinātnisko darbu, publikāciju recenzēšanā, savas kompetences ietvaros sniegt konsultācijas un eksperta atzinumus.
 • Informēt sabiedrību par pētījumu rezultātiem, popularizēt zinātnes sasniegumus un atziņas, organizējot publiskas diskusijas, vieslekcijas, nodrošinot to publicēšanu mājaslapā un sniedzot informāciju plašsaziņas līdzekļos.
 • Nodrošināt veicamo pētījumu objektivitāti un pielietojamību praksē, izmantojot mūsdienīgu zinātnisku metodoloģiju.
 • Vadīt projekta grupas daļas pētniecības darbu, koordinēt tēmu pētījumos iesaistīto darbinieku darbu, veicināt viņu radošo izaugsmi un kvalifikācijas paaugstināšanu.
 • Vadīt un recenzēt studējošo pētniecības darbus: kursa darbus, bakalaura darbus un diplomdarbus.
 • Nemitīgi paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju un regulāri sekot zinātnes virziena attīstībai gan Latvijā, gan pasaulē un atbilstoši koriģēt savu un savas grupas pētniecisko darbību.

Prasības pētnieka amata pretendentiem:

 • Maģistra zinātniskais grāds sociālajās, humanitārajās, eksaktajās vai formālajās zinātnēs, vēlams zinātniskais doktora grāds.
 • Ne mazāk kā 3 gadi darbs augstākās izglītības iestādē vai zinātniskajā institūtā.
 • Ne mazāk kā 1 recenzēta starptautiskā zinātniskā publikācija pēdējo 3 gadu laikā.
 • Nav ievēlēts nevienā citā zinātniskajā institūtā.
 • Pieredze projekta pieteikumu izstrādē un projektu vadībā tiks uzskatīta par priekšrocību.
 • Teicamas valsts valodas un labas angļu valodas zināšanas.

Vēlamās prasības:

 • Zinātniskā pieredze drošības un stratēģijas jomā.
 • Zināšanas par un sadarbības pieredze ar citām drošības un stratēģijas zinātniskajām institūcijām.
 • Labas vācu un krievu valodu zināšanas.

PAPILDUS INFORMĀCIJA PAR VAKANCI PIEEJAMA ŠEIT.

Interesentiem līdz 25.jūlijam CV un pieteikumu sūtīt uz e-pastu tradoc@mil.lv.