Augusta nometne NAA 2015

11.09.2015
Militārās mācības
Informāciju sagatavoja
NAA kadets Uldis Andruškēvičs

No šī gada 3. augusta līdz 28. augustam Ādažu poligonā norisinājās kārtēja Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas lauku nometne. Nometnē piedalījās NAA otro līdz piekto kursu kadeti no visiem spēku veidiem. Jauninājums bija tas, ka šogad uz nometni tika uzaicināti arī 18 kursanti no Valsts policijas koledžas, kuri četras dienas kopā ar kadetiem piedalījās nodarbībās un izbaudīja armijas rutīnu.

Nometne bija, nosacīti, sadalīta pa nedēļām. Pirmajā un otrajā nedēļā nakšņošana notika sporta šautuvē. Pirmajā nedēļā 2. un 3. kursu kadetiem kaujas tuvās distancēs apmācība, kurā 2. kursi apguva kaujas šaušanas tuvās distancēs (KŠTD) pamatus un 3. kursi atsvaidzināja pagājušajā gadā iegūtās prasmes.

Otrajā nedēļā otrajiem kursiem turpinājās KŠTD, trešajiem kursiem sākās nodarbības trīs blokos: pirmā palīdzība, kuru vadīja mediķi no Alūksnes; rācijas un sakari, kurus pasniedza pārstāvji no sakaru skolas; precīzās šaušanas apmācība, kuru pasniedz kaprālis Gužejevs.

Sākot ar trešo nedēļu, nometnei pievienojās ceturtā kursa kadeti. Trešajā un ceturtajā nedēļā sākās apmācība ārpus sporta šautuves un turpmāk kadeti nakšņoja patruļbāzē. Kadeti tika sadalīti trīs vados: pirmais, otrais un pretinieku vads, kurā bija sauszemes spēku militārās vadība 2. kursa vīri.

Pirmdien un otrdien visu dienu tika atstrādāti pārvietošanās veidi un formācijas nodaļas un vada līmenī. Tālākās dienas jau bija daudz interesantākas, jo sākās uzdevumi vadiem. „Pretinieku” vadam bija uzdota aizkavēšanas pavēle, savukārt pirmajam un otrajam vadam tika dotas uzbrukuma pavēles. Papildus motivāciju deva tas, ka ieročiem tika piesaistītas MILES sistēmas, jo tad nācās intensīvāk pielietot individuālās lauku kaujas iemaņas, lai „izdzīvotu”. Uzdevumi beidzās pirmdienas rītā ar augstienes atkarošanu no „pretiniekiem”, kas, pateicoties labai plānošanai, arī izdevās.

Atlikusī pirmdiena daļa kadetiem bija nosacīta atpūtas diena un otrdien sākās Taktikas kauss, kas beidzās tikai trešdienas pēcpusdienā.

Lauku nometne 2015 noslēdzās ar kopēju pasākumu trešdienas vakarā, kura laikā tika izspēlētas smieklīgākās Nometnes ainas, neformālā gaisotnē pārrunātas kļūdas, mīnusi un ieguvumi.

Sagatavoja kadets U. Andruškēvičs