Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā notika virsnieku karjeras kursu atklāšanas ceremonija

10.01.2020
Pasākumi
Studijas
Informāciju sagatavoja
NAA Mācību plānošanas un atbalsta daļa

Šā gada 6.janvārī Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā notika Jaunākā štāba virsnieka kursa (JŠVK), Vecākā virsnieka speciālista kursa (VVSK) un Starptautiskā Jūras spēku vidējā līmeņa vadības un štāba virsnieku kursa atklāšanas ceremonija.

Šie virsnieku karjeras kursi ļauj virsniekam saņemt nākamo dienesta pakāpi, atbilstoši Militārā dienesta likuma prasībām.

JŠVK mērķis ir sniegt jaunāko virsnieku sastāvam vispārēju ieskatu par Nacionālo bruņoto spēku attīstības tendencēm, pilnveidot zināšanas rotas un bataljona līmeņa taktikā, tā ilgums ir 23 nedēļas. VVSK kursa mērķis ir sniegt vispārēju ieskatu par starptautisko un Latvijas drošību, NBS attīstības tendencēm, bataljona lēmuma pieņemšanas procesu un NBS vienību dalību starptautiskajās operācijās, tā ilgums – 8 nedēļas.

Jūras spēku vidējā līmeņa vadības un štāba virsnieku kursā šogad piedalīsies virsnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Zviedrijas.  Kursa mērķis ir sagatavot jaunākos virsniekus turpmākam dienestam daudznacionālos jūras spēku operāciju vadības štābos. Iegūtās zināšanas virsnieki pilnveido ikgadējās Baltijas valstu mīnu kuģu eskadras (BALTRON) mācībās “Baltic Fortress”.

Kursa realizācijā plaši tiek iesaistīti NBS spēku veidu un ārvalstu pārstāvji, kas klausītājiem sniedz iespēju apgūt aktuālas, mūsdienu prasībām atbilstošas zināšanas un prasmes. Mācību process raksturojas ar augstu dinamiku un lielu apgūstamās informācijas apjomu, kas pieprasa no virsniekiem izteiktu pašdisciplīnu, patstāvību un iniciatīvu.

NAA karjeras kursi
NAA rektors un JŠVK un VVSK vadība un klausītāji. Foto: srž. M.Šteina

NAA KArjeras kursi
NAA un JS VLŠVK vadība un klausītāji. Foto: srž. M.Šteina