Latvijas Nacionālas aizsardzības akadēmijas kadetiem noslēdzas Kājnieku nodaļas komandiera kurss

14.02.2023
Militārās mācības
Informāciju sagatavoja
Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas sabiedrisko attiecību speciālists

Kājnieku nodaļas komandiera kurss
Foto: dižkareive Anna Zara

No 15. februāra līdz 26. martam Ropažu, Siguldas, Kuldīgas un Saldus novados Latvijas Nacionālas aizsardzības akadēmijas kadetiem norisinājās Kājnieku nodaļas komandieru kurss. Tās ir plānveida mācības, kuru mērķis ir sniegt nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai kadeti spētu patstāvīgi vadīt kājnieku nodaļas personālu, vada sastāvā, dažādu kaujas un mācību uzdevumu izpildes laikā, pietuvinot tos kaujas apstākļiem.
Kurss ir sadalīts vairākos posmos. Pirmajā posmā kadeti apgūst dažādu operāciju plānošanu un izpildi, otrajā posmā gan teorētiski, gan praktiski tiek apgūtas iemaņas kaujai apbūvētās vietās un uzbrukuma operācijās ar kaujas šaušanu. Noslēguma posmā Irbenē iepriekš gūtās zināšanas un iemaņas tiek pielietotas praksē.
Kājnieku nodaļas komandiera kursa laikā tiek pārbaudīta un attīstīta precizitāte un spēja uzņemties atbildību, jo katram apmācamajam ir jāpilda komandiera pienākumi un jāspēj uzņemties atbildību par padotā personāla komandēšanu, militāro uzdevumu plānošanu un izpildi.
Profesionālā bakalaura studiju programmās ir iekļauti specializēti kursi, kuru laikā kadets iegūst nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai būtu gatavs kļūt par virsnieku Nacionālajos bruņotajos spēkos.
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija ir vienīgā augstskola Latvijā, kas piedāvā iegūt augstāko militāro izglītību. Studijas Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā ir unikālas un dinamiskas, akadēmiskā izglītība mijas ar militārās teorijas apguvi un praktisko iemaņu pilnveidi.
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija piedāvā apgūt trīs akreditētas bakalaura studiju programmas militārajā vadībā dienestam Sauszemes, Jūras un Gaisa spēkos. Šajās studiju programmās konkursa kārtībā uzņem Latvijas Republikas pilsoņus vecumā līdz 30 gadiem.
Savukārt profesionālā augstākās izglītības programma “Komandējošā sastāva virsnieks” piedāvā jauniešiem ar akadēmisko vai otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību studēt akadēmijā, lai iegūtu otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību. Tajā uzņem studēt gribētājus vecumā līdz 35 gadiem.
Ar Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas piedāvātajām studiju un apmācības programmām, kā arī kandidātiem izvirzītajām prasībām pieteikšanās kārtību un atlases procesu studijām akadēmijā var iepazīties tās tīmekļa vietnē www.naa.mil.lv.
 
IZGLĪTĪBA MILITĀRAI KARJERAI UN DZĪVEI!

Iedzīvotāju ievērībai!

Mācību laikā Ropažu, Siguldas, Kuldīgas un Saldus novados tika plānota karavīru un transportlīdzekļu pārvietošanās pa koplietošanas ceļiem gan diennakts gaišajā, gan tumšajā laikā.
Tika lietota mācību munīcija un kaujas imitācijas līdzekļi, kas radīja troksni, bet neapdraudēja cilvēku veselību un dzīvību. Ja tiek atrasta mācību munīcija un kaujas imitācijas līdzekļi, tos nedrīkst aiztikt.
Nacionālie bruņotie spēki aicina Ropažu, Siguldas, Kuldīgas un Saldus novada iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret Latvijas Nacionālas aizsardzības akadēmijas aktivitātēm, kas vērstas uz valsts aizsardzības spēju stiprināšanu.
 
 
Informāciju sagatavoja: 
Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Agnese Jurāne
Tālrunis: 25450388
E-pasts: agnese.jurane@mil.lv