DROŠĪBAS UN STRATĒĢISKĀS PĒTNIECĪBAS CENTRS

Pētnieki

Mērķis

Mērķis

Nodrošināt drošības un aizsardzības politikas kā zinātnes attīstību, kā arī veidot Latvijas sabiedrības izpratni par šiem jautājumiem.

Uzdevumi

Uzdevumi

1. Aizsardzības un drošības politikas jautājumu pētīšana un rīcībpolitiku rekomendāciju (policy recommendations) formulēšana.
2. Pētījumu izstrādāšana par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku (NBS) attīstības dažādiem aspektiem.
3. Integrēšanās starptautiski atzītā akadēmiskā un zinātniskā vidē.
4. Latvijas sabiedrības izpratnes veidošana par aktuālajiem drošības un aizsardzības jautājumiem, organizējot publiskus pasākumus (seminārus, diskusijas un konferences).
5. Progresīvas, dzīvotspējīgas un dinamiskas akadēmiskās vides Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā (NAA) veidošana un uzturēšana, tādējādi nodrošinot NAA attīstību un labvēlīgu vidi NBS virsniecības izglītības procesam.

Kontakti

Kontakti

Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas
Drošības un stratēģiskās pētniecības centrs

Ezermalas iela 8B, Rīga, Latvija, LV-1014
Tālrunis: +371 67076881 
Fax: +371 67076888