ERASMUS +

Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas dalība

ES programmā ERASMUS+

2016. gada novembrī Latvijas Nacionālajai aizsardzības akadēmijai (NAA) tika piešķirta ERASMUS Augstākās izglītības harta 2014-2020. Tas ir Eiropas Komisijas izsniegts rakstisks dokuments, kas dod iespēju augstākās izglītības institūcijām piedalīties Erasmus+ programmas aktivitātēs. Iegūstot Hartu, NAA uzņemas izpildīt Hartā noteiktos pamatprincipus, kas augstākās izglītības institūcijām jāievēro, organizējot un īstenojot Erasmus programmas aktivitātes.

Erasmus Universitātes harta ir priekšnoteikums tam, lai augstskola varētu:

  • organizēt studentu, mācībspēku un cita personāla mobilitāti;
  • īstenot Erasmus intensīvos valodu kursus un intensīvās programmas;
  • pieteikties daudzpusējiem projektiem, tīkliem, papildu pasākumiem;
  • organizēt sagatavošanas braucienus.

2018. gada februārī NAA ir veiksmīgi iesniegusi pirmo projekta pieteikumu Eiropas Savienības programmā ERASMUS+ mācību mobilitāšu īstenošanai un saņēmusi pozitīvu lēmumu finansējuma iegūšanai. Pirmā projekta ietvaros līdz 2019. gada septembrim ir plānots realizēt desmit mobilitātes (divas studējošo un astoņas mācībspēku).

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija ir noslēgusi divus ERASMUS+ sadarbības līgumus ar partner augstskolām Austrijā (Theresian Military Academy) un Gruzijā (National Defence Academy of Georgia), un plāno šādus līgumus slēgt arī ar citām jau esošajām sadarbības augstskolām.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā sadaļā “Erasmus+” www.viaa.gov.lv

 

Kontaktpersona jautājumos par
ERASMUS+ projekta īstenošanu NAA:
Zane Ribakova
e-pasts: zane.ribakova@mil.lv
mob.: +37126637294