ERASMUS +

Kopš 2016. gada beigām, kad Latvijas Nacionālajai aizsardzības akadēmijai (NAA) tika piešķirta standarta Erasmus augstākās izglītības harta 2014-2020, NAA ir aktīvi iesaistījusies Erasmus+ programmas aktivitātēs, lai veicinātu starptautiskās sadarbības izaugsmi. Secīgi 2021. gadā piešķirta ERASMUS+ programmas 2021-2027 Augstākās izglītības harta, kas ir kā turpinājums iepriekšējam Erasmus+ ciklam, kas ilga no 2014. līdz 2020. gadam. Harta ir Eiropas Komisijas izsniegts rakstisks dokuments, kas dod iespēju augstākās izglītības institūcijām piedalīties Erasmus+ programmas aktivitātēs. Iegūstot Hartu, NAA uzņemas izpildīt Hartā noteiktos pamatprincipus, kas augstākās izglītības institūcijām jāievēro, organizējot un īstenojot Erasmus programmas aktivitātes.

Erasmus Universitātes harta ir priekšnoteikums tam, lai augstskola varētu:
• organizēt studentu, mācībspēku un cita personāla mobilitāti;
• īstenot Erasmus intensīvos valodu kursus un intensīvās programmas;
• pieteikties daudzpusējiem projektiem, tīkliem, papildu pasākumiem;
• organizēt sagatavošanas braucienus.

NAA tiek realizētas mācību, mācībspēku un cita personāla pilnveides mobilitātes. Katru gadu realizēto mobilitāšu skaits palielinās un aizvien vairāk NAA kadetu dodas uz semestri ilgām studijām kādā no partnerinstitūcijām.

NAA ir noslēgusi vairākus ERASMUS+ sadarbības līgumus ar sadarbības institūcijām Eiropā (Lietuvā, Austrijā, Polijā, Beļģijā, Čehijā, Portugālē, Rumānijā, Norvēģijā, Itālijā un Grieķijā) un plāno šādus līgumus slēgt arī ar citām jau esošajām sadarbības augstskolām, paplašinot kadetiem piedāvāto Erasmus+ iespēju loku.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā sadaļā “Erasmus+”.

Kontaktpersona jautājumos par ERASMUS+ projekta īstenošanu NAA:
Gundega Zande
e-pasts: gundega.zande@mil.lv