Pētniecība

Drošības un stratēģiskās pētniecības centrs

Mērķis

Nodrošināt drošības un aizsardzības politikas kā zinātnes attīstību, kā arī veidot Latvijas sabiedrības izpratni par šiem jautājumiem.

Uzdevumi

(1) aizsardzības un drošības politikas jautājumu pētīšana un rīcībpolitiku rekomendāciju (policy recommendations) formulēšana;

(2) pētījumu izstrādāšana par Latvijas bruņoto spēku attīstības dažādiem aspektiem;

(3) integrēšanās starptautiski atzītā akadēmiskā un zinātniskā vidē;

(4) Latvijas sabiedrības izpratnes veidošana par aktuālajiem drošības un aizsardzības jautājumiem, organizējot publiskus pasākumus (seminārus, diskusijas un konferences);

(5) progresīvas, dzīvotspējīgas un dinamiskas akadēmiskās vides NAA veidošana un uzturēšana, tādējādi nodrošinot akadēmijas attīstību un labvēlīgu vidi bruņoto spēku virsniecības izglītības procesam.

Pētnieki