Studijas 

Zemessargiem

Kadetu dzīve

Mācību aktivitātes

Mācību procesa laikā tiek apgūtas ne tikai teorētiskās zināšanas, bet arī praktiskās iemaņas Lauka nometnē un Taktikas kausā. Katru gadu Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmias kadeti piedalās dažādās parādēs.

Tradīcijas

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija no Latvijas Kara skolas ir pārmantojusi vairākas tradīcijas, kā arī laika gaitā veidojas jaunas tradīcijas. Viena no pārmantotajām tradīcijām ir Melnās kafijas vakars. Melnās kafijas vakarā tiek pieminēti 1919. gada Latvijas Brīvības cīņās kritušie Latvijas Kara skolas kadeti. Akadēmija katru gadu turpina Melnās kafijas vakara tradīciju.
Vēl viena no Latvijas Kara skolas pārmantotajām tradīcijām ir Baltās nakts tradīcija, kad kadetu kandidātus uzņem kadetu sastāvā. Akadēmijas vecāko kursu kadeti rīko kadetu kandidātiem dažādus pārbaudījumus, pēc tam visi dodas uz bijušo Latvijas Kara skolu, kur kadetu kandidāti dod svinīgo kadeta solījumu.
Nacionālajai aizsardzības akadēmijai ir arī jaunas tradīcijas, kas izveidojušās pēc akadēmijas dibināšanas un turpina attīstīties arī tagad. Kadetu dalība parādēs un dažādos Nacionālo bruņoto spēku kopējos pasākumos ir viens no obligātajiem pasākumiem mācību laikā akadēmijā. Tā ir kļuvusi par būtisku Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas tradīciju. 2013. gadā tika ieviestas trīs jaunas tradīcijas: Taktikas kausa izcīņa, Rektora kausa izcīņa un Prorektora ceļojošā kausa izcīņa. Taktikas kausa izcīņa noris Ādažu poligona teritorijā, kur kadetu komandas vasaras lauka nometnes laikā divas dienas sacenšas dažādu uzdevumu veikšanā, izmantojot taktiskās zināšanas. Rektora kausa izcīņa notiek Nacionālās aizsardzības akadēmijā - tās ir sporta sacensības, kurās piedalās Nacionālās aizsardzības akadēmijas kadeti, Nacionālās aizsardzības akadēmijas un Nacionālo bruņoto spēku Mācību vadības pavēlniecības pastāvīgā personāla komandas. Prorektora ceļojošā kausa izcīņā piedalās akadēmijas kadeti un pastāvīgais personāls. Uzvarētājkomanda organizē nākamās Prorektora kausa izcīņas sacensības.

Krīvu padome

Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas Krīvu padome ir akadēmijas studējošo pašpārvaldes augstākā lēmējinstitūcija, kura ir neatkarīga akadēmijā studējošo tiesību un interešu pārstāvības galvenā institūcija. Krīvu padomes darbības mērķis ir pārstāvēt Nacionālās aizsardzības akadēmijas studējošos un aizstāvēt viņu tiesības un intereses, kā arī sadarbībā ar atbildīgajām institūcijām veicināt izglītības un zinātnes pilnveidi militārajā sfērā.
2013. gadā Krīvu padome nodibināja biedrību „Kadetu klubs”, reģ. Nr. 40008208413, reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 2013. gada 12. aprīlī. 2013. gadā tika izstrādāti un apstiprināti jauni Krīvu padomes statūti, kā arī izveidotas un ieviestas kursu atšķirības zīmes. 2013. gadā, pirmo reizi NAA vēsturē, Krīvu padomei tika piešķirts savs budžets. Krīvu padome aktīvi darbojas studentu sabiedriskās dzīves norisēs. Regulāri tiek organizēti pasākumi ar citu augstskolu studentiem, kā arī kadeti piedalās studentu (kadetu) apmaiņas programmās ārvalstu militārajās akadēmijās.
Krīvu padomes uzdevumi ir:
1) reprezentēt un popularizēt Latvijas Nacionālo aizsardzības akadēmiju;
2) sadarboties ar citu augstskolu studējošajiem un pašpārvaldēm Latvijā un ārpus tās;
3) izzināt studējošo vajadzības, intereses un vēlmes akadēmiskā procesa uzlabošanai un sniegt priekšlikumus uzlabojumu īstenošanai;
4) organizēt un koordinēt studējošo ārpus nodarbību aktivitātes;
5) informēt studējošos par Krīvu padomes darbību un aktivitātēm;
6) izstrādāt Krīvu padomes budžeta projektu un uzraudzīt tā izlietojumu;
7) izstrādāt savas darbības pamatvirzienus.

Krīvu padomes adrese ir Rīga, Ezermalas iela 8B, LV–1014, e-pasta adrese krivu.padome (at) gmail.com
 

Krīvu padomes amatu sadale:
Krīvu Krīvs
Krīvu Krīva vietnieks
Civilmilitārās sadarbības vadītājs (CIMIC)
Sporta virziena vadītājs
Kadetu Kluba pārvaldnieks
Akadēmiskā virziena vadītājs
Sabiedriskā virziena vadītājs
Finanšu virziena vadītāja

Kadetu klubs

 

Dienesta viesnīca

Visi akadēmijas kadeti dzīvo dienesta kopmītnē, kura ikdienā tiek saukta arī par sešstāvu kazarmām. Šis nosaukums ir vēsturiski saglabājies no agrākajiem laikiem, kad visi kadeti dzīvoja kopīgās, lielās kazarmu tipa telpās. Dienesta kopmītne atrodas Nacionālās aizsardzības akadēmijas teritorijā.
Pirmā kursa kadeti dzīvo kazarmu tipa telpā. Tādējādi kadeti apgūst biedriskumu, labāk iepazīt viens otru. Jau mācoties otrajā kursā, kadeti dzīvo divvietīgās istabās. Istabā atrodas viss nepieciešamais, lai varētu mācīties, izvietot savas mantas un atpūsties. Dušas telpas un tualetes ir kopīgas, ir arī drēbju žāvētava, datoru telpa un atpūtas istaba, kurā ir televizors.
Kadeti dienesta kopmītnē tiek izvietoti pa stāviem, sākot ar jaunāko kursu apakšā un augstāk - katrs nākamais kurss. Visos dienesta kopmītnes stāvos ir pieejams bezvadu internets. Istabas un stāvs, kurā dzīvo kadeti, ir jātur tīrs un kārtīgs, katru rītu rotas seržants pārbauda individuālo istabu tīrību, kā arī pārbauda tīrību un kārtību visā stāvā.

 

Kāpēc studēt NAA?