Tālmācības centrs

Mūsdienu straujajā dzīves ritmā arvien vairāk gan mācību procesā, gan darbvietās personāla izglītošanai izmanto tālmācību.

Tālmācībai ir vairākas priekšrocības:

  • mācību vielas apgūšana sev izdevīgā vietā un laikā,
  • elektroniska testu, ieskaišu vai citu pārbaudījumu kārtošana,
  • finanšu resursu (piemēram, ceļa izdevumi) un laika ietaupīšana.

Tālmācībā būtiska nozīme ir moderno tehnoloģiju un interneta vides izmantošanai mācību procesā.

Nacionālajā aizsardzības akadēmijā (NAA) tālmācības elementi tiek izmantoti gan kadetu, gan personāla apmācību nodrošināšanai. Kadetiem e-apmācību sistēmā ir pieejami materiāli, kas saistīti ar mācībām un dienestu, piemēram, lekciju prezentācijas, videomateriāli, pašmācības kursi zināšanu pilnveidei vai atkārtošanai. Lai gan šobrīd neviena studiju programma tālmācības formā netiek realizēta, tālmācības elementi ir iekļauti klātienes studiju programmās, uzlabojot apmācību procesu. Lielākais tālmācības elementu īpatsvars ir NAA realizētajā Zemessardzes vada komandieru kursā, jo zemessargiem ir ierobežotas iespējas mācīties klātienē.

NAA tālmācības procesa nodrošināšanai izmanto e-apmācības sistēmu „ILIAS”, kurā papildu studiju un cita veida apmācību iespējām NAA Tālmācības centra programmētāji integrējuši studiju plānošanas un vadīšanas administratīvo bloku.