Starptautiskā sadarbība

Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija (NAA) ir 1919. gadā dibinātās Latvijas Kara skolas tradīciju pārmantotāja, kas atjaunota 1992. gada 13. februārī.

Nacionālā Aizsardzības akadēmija ir Latvijas Republikas valsts augstākās izglītības un zinātnes iestāde, kas savas darbības mērķus sasniedz, īstenojot profesionālās studiju programmas un veicot zinātniskās pētniecības darbību militārajā jomā. Militārā dienesta jautājumos akadēmija ir tiešā Nacionālo bruņoto spēku komandiera komandpakļautībā.

 

ERASMUS+

Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas dalība ES programmā ERASMUS+

2016. gada novembrī Latvijas Nacionālajai aizsardzības akadēmijai (NAA) tika piešķirta ERASMUS Augstākās izglītības harta 2014-2020.
Tas ir Eiropas Komisijas izsniegts rakstisks dokuments, kas dod iespēju augstākās izglītības institūcijām piedalīties Erasmus+ programmas aktivitātēs. Iegūstot Hartu, NAA uzņemas izpildīt Hartā noteiktos pamatprincipus, kas augstākās izglītības institūcijām jāievēro, organizējot un īstenojot Erasmus programmas aktivitātes.

Kadeti lauka nometnē pilnveido individuālās un kolektīvās lauka kaujas iemaņas